תקנון

תקנון לשימוש באתר האינטרנט Metupal.co.il

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
תנאי שימוש – כללי
מערכת Metupal.co.il מיועדת לרוקחים ובעלי רישיון עיסוק בתוקף (להלן: “משתמשי באתר”). הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
אין למשתמשי האתר רשות ו/או זכות לגלוש באתר זה או לעשות בו כל שימוש, לרבות שימוש במידע שבו. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תפרסם או תעביר באמצעות האתר. הנהלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים.
תנאי שימוש אלה מהווים חוזה בינך לבין Metupal.co.il, על כל תנאיו, סעיפיו והקישורים שבו. כל שימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובקוד האתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן, לרבות שימוש מרחוק באמצעות טכנולוגיית עזר, לרבות גלישה סלולרית, RSS או כל אמצעי טכנולוגי אחר.
תכנים Metupal שומרת על זכותה הבלעדית לשנות, לעדכן או להפסיק את פעילות האתר וכן לעדכן את תנאי האתר מעת לעת, וללא הודעה מראש ובתנאי שימוש אלו, למונחים הבאים תהיה המשמעות המצוינת:

“תכנים” – כל תוכן המופיע באתר או המרכיב את האתר, לרבות טקסט, תמונה, אנימציה, קוד מקור, עיצוב, אלמנטים גרפיים, רכיבים אינטראקטיביים;
“גולש” – כל גולש לאתר, בין אם הגולש גולש באתר בעצמו או באמצעות אחר, לרבות אדם או חברה או כל ישות המפעילים רכיב טכנולוגי הגולש באתר מטעמם או עבורם;
שימוש באתר
השימוש באתר Metupal.co.il מוצע לגולש בכפוף להסכמתו לכל האמור בתנאי השימוש. האתר מוצע לך, הגולש, כפי שהוא, אתר זה נועד עבור שימוש מסחרי בלבד. נאסר לחלוטין כל שימוש אישי באתר, או בתכניו. איסור זה חל גם על שימוש בכל אמצעי טכנולוגי עבור שימוש אישי או שימוש מסחרי, לרבות כל אמצעי טכנולוגי.
המידע באתר Metupal.co.il אינו מהווה יעוץ רפואי, משפטי, כלכלי או כל יעוץ אחר. בכל שאלה יש להתייעץ עם איש מקצוע מומחה. מובהר בזאת כי אין להסתמך על המידע באתר זה לביצוע כל פעולה. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה Metupal.co.il לא ממליצים ממליצה על צריכה של חומרים האסורים על פי חוק, ולא תישא באחריות של מעשים אלו.
על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד אלא אם נאמר אחרת.וזאת בגין הפרת זכויות יוצרים ורישיון השימוש.
סריקת רובוטים
סריקת רובוטים (robots, crawlers, spiders) של תכני האתר Metupal.co.il מותרת אך ורק עבור רובוטים של חברות מנועי החיפוש, ואך ורק למטרת הוספת האתר לאינדקס מנועי החיפוש. חל איסור על שימוש ברובוטים לסרוק את תוכן האתר לכל מטרה אחרת, לרבות סריקה על-ידי גורמים שאינם חברות מנועי החיפוש. איסור זה חל על חברות אם, חברות בת וחברות אחות של חברות החיפוש הגדולות.
קניין רוחני
אלא אם נאמר אחרת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת חברת Metupal.co.il בכל הקשור אל כל רכבי האתר, לרבות כותרות, טקסטים, מוסיקה, מנגינה, רכבי אודיו ואפקטים, תמונות, מלבד תמונות ותכנים אשר זכויות היוצרים בהן שייכות לגורמים אחרים, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. חלק מהתמונות שבאתר נלקחו מ”גוגל תמונות”, במידה ויש לכם זכויות יוצרים עליה והיא מופיעה באתר, וברצונכם להסירה צרו איתנו קשר.
נאסר במפורש להעתיק כל חלק שהוא מן האתר לכל מטרה שהיא ובכל צורה שהיא, טכנולוגית ואחרת. איסור זה כולל איסור על העתקת כותרות, טקסטים, תמונות, גרפיקה, עימוד, אלמנטים עיצובים, קישורים וקוד המקור. במידה והתנאים האמורים לעיל ייפרו רשאית הנהלת האתר להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
חל איסור מפורש על שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר, טכנולוגי ושאינו טכנולוגי, על מנת להעתיק, לסרוק, או לייצר עותק חלקי או שלם של המידע המופיע באתר Metupal.co.il.
קישורים ואתרים של צדדים שלישיים
הקישורים המובאים באתר אל אתרים של צדדים שלישיים מובאים לידיעה בלבד, וכמו שהם. אין Metupal.co.il כל אחריות לגבי כל אתר של כל צד שלישי. כמו כן, אין כל אחריות כי האתרים האחרים זמינים או מאובטחים כנדרש. גולש אשר בוחר לעבור דרך הקישורים באתר לאתרים של צדדים שלישיים עושה זאת על אחריות בלבד, והוא מסכים ומודיע מראש כי אין לו ולא יהיו לו כל טענות כלפי Metupal.co.il.
תוכן גולשים ותגובות
ככל שניתן באתר Metupal.co.il להוסיף תוכן גולשים, בין אם כתגובות, טוקבקים, או בכל צורה אחרת שהיא, מובהר בזאת כי כל גולש המוסיף תוכן עושה זאת על אחריותו שלו בלבד וכי לאתר Metupal.co.il אין כל אחריות לתכנים שנוספו על ידי גולשים לאתר והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה מהם חלה על הגולש אשר מסר את התכנים לפרסום.
הגולשים מסכימים ומצהירים בזאת כי אין להם ולא תהיה להם כל טענה כנגד החברה בכל הקשור לתכנים ולתוכן גולשים בכל צורותיהם. בנוסף, הגולשים מסכימים כי לא תהיה להם כל טענה כנגד Metupal.co.il בדבר תוכן פוגעני או מסיט או מפר כל חוק וכי תכנים אלו אינם מבטאים את דעת אתר Metupal.co.il או את עמדת האתר.
מובהר בזאת כי בכל מקרה בו התווסף תוכן גולשים לאתר, ומי מהגולשים חושב שאינו עומד בקנה אחד עם החוק, או עם אופי האתר, ניתן לפנות אלינו באמצעות צור קשר ולהודיע על כך.
אתר Metupal.co.il רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת. בנוסף רשאי אתר Metupal.co.il, לפי שיקול דעתו הלעדי לערוך ולשנות כל תוכן כזה.מעבר לכך, מתחייב הגולש כי לא ייפגע, בכל צורה שהיא, בפרטיות של כל גולש אחר באתר, או בפרטיות של Metupal.co.il או של מי מאנשיה. כמו כן, מתחייב הגולש שלא לפגוע במשאבי Metupal.co.il בכל צורה שהיא.
תכנים מסחריים
האתר כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.
אתר Metupal.co.il לא ישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר ו/או באפליקציה. אתר אינו כותב, בודק, מוודא או עורך את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר ו/או באפליקציה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה יסוכמו ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. אתר Metupal.co.il אינו צד לכל עסקה כזו, לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר ו/או באפליקציה או ירכשו באמצעותן.
מידע אישי
במסגרת הגלישה באינטרנט, מועברים בצורה אוטומטית פרטי מידע בין שרתי האינטרנט ולבין המחשב בו משתמש הגולש. פרטים אלה לרוב אינם מזהים אישית, וכוללים מידע על מערכת ההפעלה, באיזה דפדפן מנסים ליצור קשר עם השרתים, ומהי שפת המשתמש. נתונים אלה ונתונים נוספים המועברים אוטומטית, מועברים כחלק מהתקשורת האוטומטית שמטרתה להעביר את המידע בצורה הנכונה והמיטבית משרתי האכסון של אתר האינטרנט עד למחשב של הגולש.
מידע זה אינו נשמר באופן סדיר על ידי Metupal.co.il, אך Metupal.co.il שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. כמו כן, Metupal.co.il שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
אבטחה
Metupal.co.il נוקטת באמצעים מקובלים לשמירה על אבטחת מערכותיה. הגולש מסכים ומצהיר כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת האתר, או כל חלק בו.
כמו כן, הגולש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיה של האתר, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי Metupal.co.il בכל צורה שהיא.
תניית שיפוט בלעדית
מובהר בזאת כי הגולש מצהיר ומסכים כי בכל מקרה של סכסוך בינו לבין Metupal.co.il או מי מנציגיה, עובדיה, או מי מטעמם, תהיה סמכות בלעדית לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים ולו בלבד ויידון ע”פ הדין הישראלי. כל התדיינות משפטית או אחרת תהיה בפני בית המשפט המוסמך, כאמור לעיל.
אחריות
הגולש מצהיר ומסכים לדברים הבאים:
א. הוא קרא, הבין, והסכים עם כל האמור בתנאי שימוש אלה, על כל סעיפיהם, נספחיהם וקישוריהם.
ב. מובהר בזאת כי האמור באתר אינו ייעוץ רפואי, אינו ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בכל נושא שהוא. יש להתייעץ עם מומחה בכל תחום מבוקש, ולא להסתמך על האמור באתר.
ג. העצות והדעות המובאות אינן בהכרח מייצגות את הדעה של Metupal.co.il.
ד. הגם Metupal.co.il פועלת שהמידע שמופיע באתר יהיה מדויק ומושלם, ייתכנו טעויות באמור באתר. הגולש מבהיר בזאת כי אין לו כל טענות כנגד Metupal.co.il בגין טעויות או מידע שגוי או מידע שאינו מעודכן שהופיע באתר.
מדיניות פרטיות – כללי
מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת כאן, מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלו. שימו לב כי באחריותכם לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Metupal.co.il, וללא הודעה מראש.
הגולש מצהיר ומסכים לפעול ולהתנהג בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלו ובמדיניות פרטיות זו.
אתרי צד שלישי ומשואות רשת
במסגרת פעולתו התקינה של האתר, ייתכנו בו רכיבים המגיעים מצדדים שלישיים. רכיבים אלה יכולים להיות אלמנטים בולטים או משואות רשת (Web Beacons). מובהר ומודגש בזאת כי במסגרת עבודתו התקינה של האתר, בכל משיכה כזאת של מידע מאתרים של צדדים שלישיים מועבר מידע אוטומטית בין הדפדפן של הגולש לאתר של הצד השלישי. מידע אוטומטי זה אינו כולל מידע מזהה אישי, וכולל את הנתונים האוטומטיים העוברים דרך פרוטוקול התקשורת של האינטרנט.
מידע זה מועבר אוטומטית, ואין Metupal.co.il כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים. הגם שמידע זה עובר עצמאית דרך הגולש, ייתכנו מצבים בהם המידע עובר אוטומטית גם דרך שרתי החברה, במסגרת פעולת גלישה תקינה. גם לגבי מידע זה אין ולא תהיה לחברה או לאתר כל אחריות לגביו או לכל שימוש בו על-ידי צדדים שלישיים.
עוגיות
במהלך גלישה רגילה של הגולש באתר, ייתכן והאתר יאחסן אוטומטית קובץ “עוגיה” במחשב הגולש. קובץ זה מכיל מידע לגבי הגלישה של הגולש ברחבי האתר, כגון באיזה דפים ביקר, וכו’. מידע זה עוזר למקסם את חווית המשתמש של הגולש באתר.
הגולש יכול למחוק את העוגיה בכל שלב מהמחשב שלו. כמו כן, יכול הגולש לבחור מראש שלא לאפשר לאתר לאחסן עוגיות במחשב שלו, וזאת באמצעות הגדרות הדפדפן או מערכת האבטחה במחשב של הגולש.
שיפוי
המשתמש יחויב לשפות את אתר Metupal.co.il, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים :בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתר או באפליקציה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתר או לאפליקציה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שתחייב את אתר Metupal.co.il ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור, ו/או כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

מדיניות הגנת הפרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
אתר Metupal.co.il רואה חשיבות עליונה, הן כערך בפני עצמו והן מכח החוק, בשמירת צנעת פרטיותם של המשתמשים באתר.
להלן מדיניות הגנת הפרטיות הנוהגת באתר Metupal.co.il והעקרונות המנחים את פעילות האתר בכל הקשור בשמירה על פרטיות המשתמשים ופרטיות המידע הנאגר Metupal.co.il.
מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש של Metupal.co.il.
Metupal.co.il מחויבים, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, בהגנה קפדנית על פרטיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. המידע המוגן מכוח החוק נאגר במערכות מידע ממוחשבות שמפעיל Metupal.co.il. Metupal.co.il פועל תוך שמירה קפדנית על הגנת פרטיות המידע ולשם כך נעשה שימוש בטכנולוגיות מתאימות והגדרת תהליכי עבודה התומכים בדרישות ההגנה.
1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם“) במסגרת מילוי טופס ההרשמה ו/או במסגרת העברת פרטים אישיים, יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של Metupal.co.il.
2. Metupal.co.il לא ימסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם יקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדו בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין Metupal.co.il; (ג) אם Metupal.co.il יארגן מחדש את פעילותו במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שימוזג עם גוף אחר או ימזג את פעילותו עם פעילותו של גוף אחר – Metupal.co.il יהיו זכאי להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Metupal.co.il החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע Metupal.co.il ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Metupal.co.il חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל Metupal.co.il החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם Metupal.co.il ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות Metupal.co.il, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של Metupal.co.il. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי Metupal.co.il בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת Metupal.co.il, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של Metupal.co.il או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: א. למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); ב. לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; ג. לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן ד. לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינו של Metupal.co.il והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981. Metupal.co.il לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו, לרבות כל מידע רפואי שיימסר על ידו, וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
5. הנרשמיל מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילאו ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ו/או פגיעה ברשומה רפואית כאמור בחוק זכויות החולה, תשנ”ו-1996, ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
6. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות Metupal.co.il; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של Metupal.co.il (צור קשר) או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה Metupal.co.il יפעל בהתאם להוראה שנמסרה לו.

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0

התחברות

סוג רישיון